OK
شرکت جابر ازنق شیمی


تاثیر آمونیاک بر رنگ پذیری فرش


آمونياک، يک قلياي ضعيف است که از آن براي متورم کردن نخ پشم پيش از مرحله رنگرزي استفاده مي کنند. فرآيند آمونياکي کردن پشم به وسيله درصدهاي مختلف آمونياک  و تاثير آن بر رنگ پذيري نخ پشم با رنگزاهاي طبيعي شامل روناس، پوست گردو، پوست انار، برگ مو، پوست پياز سفيد و پوست پياز قرمز بررسي شده است. همچنين تاثير شرايط متفاوت دما، زمان و غلظت آمونياک در رنگ پذيري نخ پشمي مورد توجه قرار گرفته است. آزمايش هاي رنگ سنجي و اندازه گيري ثبات هاي نوري و شستشويي بر روي نمونه ها انجام شده و نتايج تغييرات رنگي با استفاده از انجام عمليات آمونياکي در شرايط مختلف گزارش شده است .


استاديار دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي امير كبير گفت: استفاده از آمونياك، قبل از مرحله رنگرزي الياف پشمي با رنگ‌هاي طبيعي، باعث جذب بهتر رنگ مي‌شود

اين محقق اضافه كرد: با توجه به اهميت كاربرد رنگ‌هاي طبيعي در فرش، كاربرد آمونياك و تاثيرگذاري آن بر روي الياف پشمي مورد تحقيق قرار گرفت و نتيجه نشان داد كه كاربرد اين مواد باعث مي‌شود تا رنگ، بهتر جذب الياف پشمي شود

تاثیر آمونیاک بر رنگ مو

در رنگ موهای دائمی از امونیاک استفاده میشود.

 زمانیکه آمونیاک و تسریع کننده رنگ در کنار هم قرار می گیرند ، آمونیاک شروع به فعالیت می کند.

 آمونیاک هم مثل تمامی قلیاها میل به جداکردن کوتیکل را دارد و به رنگ موی دائمی اجازه می دهد تا در کورتکس نفوذ کند.

آمونیاک بر روی پیوند های سولفور مو تاثیر می گذارد.

اگر آمونیاک بیش ازحد تند باشد،مو بیش ازحد پیوندهای سولفور را از دست می دهد و در نتیجه مو سفت شده و قطر و وزنش را از دست میدهد.